Skrômts speltestregler – inklusive scenariot Vid sjöns rand – kan nu köpas i vår webbutik.